ivyandg0ld:

Stephen Fry - 1
Random other guy - 0

 #stephen fry for god

ivyandg0ld:

Stephen Fry - 1

Random other guy - 0

 #stephen fry for god

43,170 notes   •   May 06 2012, 07:34 PM   •   VIA   •   SOURCE